Polityka prywatności

Shodann Limited

Polityka prywatności Shodann Limited

Shodann szanuje Twoją prywatność i rozumie swoją odpowiedzialność podczas przetwarzania Twoich danych osobowych / danych osobowych. Shodann działa w branży business-to-business i nie skupia się na indywidualnych użytkownikach konsumenckich ani na gromadzeniu danych konsumenckich. Jesteśmy dostawcą usług w chmurze oferującym szereg różnych usług w zakresie oprogramowania oraz dodatkowe usługi profesjonalne dla firm i profesjonalistów. W Shodann, dostępnym pod adresem www.shodann.comi powiązanych aplikacjach mobilnych: Shodann Digitalization®, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność naszych gości i użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informację o danych gromadzonych i zapisywanych przez Shodann oraz sposób ich wykorzystania. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować jacek.bobrownicki@shodann.com.

Wyrażenie zgody

Korzystając z naszej strony internetowej i/lub naszych usług, niniejszym wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

Gromadzone przez nas informacje

Shodann jest podmiotem przetwarzającym dane w ramach usług oprogramowania Shodann. W takich przypadkach nasi klienci są administratorami danych. Wszystkie konta są tworzone i zarządzane przez uprzywilejowanego administratora klienta.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje informacje

Używamy informacji, które zbieramy na różne sposoby. Dane służą nam aby:

 • Udostępniać, obsługiwać i utrzymywać naszą witrynę internetową
 • Udoskonalać, personalizować i rozszerzać naszą witrynę internetową
 • Zrozumieć i przeanalizować, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny
 • Poprawiać wydajność i personalizację produktu
 • Komunikować się z Tobą, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, aby dostarczać Ci aktualizacje i inne informacje dotyczące strony internetowej.
 • Wysyłać Ci e-maile
 • Znajdowanie oszustw i zapobieganie im

Log Files

www.shodann.com stosuje standardową procedurę korzystania z log files. Te pliki rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają oni witryny internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie serwisem, śledzenie ruchu użytkowników w serwisie oraz zbieranie danych demograficznych.

Pliki Cookies

Jak każda inna strona internetowa, www.shodann.com używa plików „cookies”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający miał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Polityka prywatności partnerów reklamowych

Dane osobowe przechowywane na platformie Shodann nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Zasady ochrony prywatności stron trzecich

Dane osobowe przechowywane na platformie Shodann nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Prawa do prywatności CCPA (nie sprzedawaj moich danych osobowych)

Na mocy CCPA (California Consumer Privacy Act) konsumenci mają między innymi prawo do:

 • Żądania, aby firma gromadząca dane osobowe konsumentów ujawniła kategorie i konkretne dane osobowe, które firma zebrała na temat konsumentów.
 • Poprosić firmę o usunięcie wszelkich danych osobowych klienta, które firma zgromadziła.
 • Poprosić firmę, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, aby nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na odpowiedź. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z nami.

Prawa do ochrony danych RODO

Chcielibyśmy się upewnić, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw w zakresie ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Prawo dostępu — Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.
 • Prawo do sprostowania — masz prawo zażądać, abyśmy poprawili wszelkie informacje, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważasz za niekompletne.
 • Prawo do usunięcia — masz prawo zażądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania — masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania — Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do przenoszenia danych — masz prawo zażądać, abyśmy przenieśli zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami.

Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z nami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jako podmioty przetwarzające dane przechowujemy informacje o klientach i dane osobowe tak długo, jak ważna jest umowa serwisowa z klientem. Dla wygody naszych klientów przechowujemy dzienniki kopii zapasowych przez ograniczony czas po rozwiązaniu umowy.

W przypadku usunięcia użytkownika konta usuwane są również wszystkie dane osobowe użytkownika.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. To zawiera:

 • Testy penetracyjne i skanowanie luk w zabezpieczeniach
 • Ścisła kontrola dostępu do środowisk, w których są przetwarzane lub przechowywane dane klientów
 • Szyfrowanie przesyłanych danych przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS).
 • Szyfrowanie danych w spoczynku za pomocą algorytmu Advanced Encryption Standard (AES).
 • Dedykowany zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem w zabezpieczaniu danych klientów
 • Osoby mające dostęp do danych osobowych są informowane i rozumieją ich odpowiedzialność za przestrzeganie dobrych praktyk ochrony danych
 • Regularne szkolenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych
 • Regularny przegląd procesów/procedur, które wiążą się z dostępem do danych osobowych
 • Ochrona prywatności jest wbudowana w architekturę rozwiazań

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chęci skorzystania z praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail jacek.bobrownicki@shodann.com.