Nasze wdrożenia

Zadowoleni klienci

Opis

 • Firma prowadzi projekty, którymi są realizacje prac instalacyjnych
 • Każda budowa jest inna, zakres ustalany indywidualnie za każdym razem
 • Firma posiada kilka oddziałów na terenie Polski
 • Firma zatrudnia ponad 100 pracowników
 • Firma posiada system FK firmy Comarch XL


Przed wdrożeniem

 • Faktury w różnych miejscach firmy przetrzymywane przez pracowników
 • Informacje o zleceniach w różnych miejscach, przechowywane u pracowników
 • Zamówienia do większych pozycji
 • Obieg faktury około 4 tygodni - problemy ze znalezieniem powiązanych dokumentów
 • Nieaktualne koszty projektu widoczne z miesięcznym opóźnieniem
 • Brak kontroli zmian budżetowych
 • Brak prognozy budżetu projektu
 • Procesy oparte na dokumentach papierowych
 • Serwis - brak danych o pracochłonności i kategorii zlecenia
 • Brak informacji o dostępności pracowników
 • Brak informacji o przysługującym i wykorzystanym urlopie


Po wdrożeniu Shodann

 • Faktury wpływają na jedną centralną skrzynkę z której są pobierane przez system Shodann.
 • Nie ma zagubionych faktur. Natychmiastowe ustalenie stanu realizacji oraz miejsca dla każdej faktury
 • 90% faktur rejestrowanych jest elektronicznie
 • Kierownicy robót dokumentują roboty zanikające robiąc zdjęcia za pomocą aplikacji Shodann
 • Kierownicy projektu prowadzą budżet projektu w trybie rzeczywistym z rozpisaniem kosztów oraz przychodów w czasie
 • Dane są aktualne. Sprawozdania oparte na danych w czasie rzeczywistym
 • Każda zmiana budżetu rejestrowana
 • System zintegrowany z Comarch pokazuje wszystkie pozycje finansowe
 • Sprawozdania zawsze pokazują aktualną marżę projektu z uwzględnieniem wszystkich kosztów i przychodów
 • Kierownik projektu w pełni odpowiedzialny za marżę oraz wynik projektu
 • Wszystkie zlecenie serwisowe sklasyfikowane
 • Portal pracowniczy. Dostępność każdego pracownika widoczna na wspólnym kalendarzu
 • Pracownicy mają pełen wgląd do swojej historii urlopowej, innych nieobecności
Opis

Oddział międzynarodowej jednego z wiodących na świecie dostawców szkła i producenta szyb samochodowych
W Polsce firma posiada 2 zakłady produkcyjne i zatrudnia ponad 1000 osób


Przed wdrożeniem

 • Brak standaryzowanego procesu industrializacji nowych produktów (ang. New Product Introduction)
 • Brak systemu do raportowania godzin pracy na poszczególne projekty
 • Brak systemu do zarządzanie portfolio projektowym
 • Brak systemu do identyfikacji, priorytetyzacji i egzekucji programu redukcji kosztów


Po wdrożeniu Shodann

 • System centralnego planowania i egzekucji p industrializacji nowych produktów
 • Optymalizacja i wzrost efektywności wdrażania nowych produktów w oparciu o raportowane godziny pracy
 • Standaryzacja egzekucji programu redukcji kosztów
Opis

 • Firma wytwarza produkty nowej generacji do sekwencjonowania DNA/RNA
 • Firma zatrudnia obecnie około 500 pracowników z różnych dziedzin
 • Firma posiada nowoczesny zakład produkcyjny
 • Firma prowadzi zaawansowane prace nad produktem medycznym przeznaczonym do użytku diagnostycznego (np. COVID, wirus zika itd.)


Przed wdrożeniem

 • Brak systemu do zarządzania całym portfolio projektowym (PPM)
 • Brak centralnego systemu do zarządzania doskonałością operacyjną
 • Brak systemu do identyfikacji, priorytetyzacji i egzekucji inicjatywy redukcji kosztów
 • Brak systemu do planowania i raportowania KPI (ang Key Performance Indicator


Po wdrożeniu Shodann

 • System używany jako narzędzie do realizowania strategii firmy poprzez projekty
 • Planowanie i raportowania kluczowych KPI
 • Standaryzowany i łatwy w użyciu system do zarządzania inicjatywą ciągłego doskonalenia
 • Centralnie raportowanie oszczędności
 • Połączenie mapy drogowej DMAIC (Lean Six Sigma) z metodami zwinnymi (Agile)
 • Standaryzacja projektów R&D (ang. Research and Development )
Opis

 • Firma wykonuje na zamówienie armatora projektuje przebudowę statków, nowych jachtów
 • Każde zlecenie jest osobnym projektem i w zależności od wielkości projektu jest realizowane od 6 do kilkudziesięciu pracowników
 • Firma posiada kilka oddziałów. Firma zatrudnia około 200 pracowników
 • Firma posiada system Comarch Optima


Przed wdrożeniem

 • Faktury przechowywane w różnych miejscach
 • Mnogość różnych systemów, informacja częściowa, pracochłonne sporządzanie raportów o aktualnej marżowości projektów
 • Brak realnej możliwości kontroli budżetu przez kierowników projektów Nieaktualne koszty projektu. Brak kontroli zmian budżetowych
 • Brak informacji o dostępności pracowników dostępnej dla kierowników projektów
 • Wyjazdy pracowników trwają od kilku dni do kilku miesięcy i są rozliczenie z opóźnieniem
 • Brak informacji o przysługującym i wykorzystanym urlopie dla pracowników


Po wdrożeniu Shodann

 • 90% faktur rejestrowanych jest elektronicznie. Faktury pobierane z jednej centralnej skrzynki mailowej
 • Planowanie zakresu uwzględnia aktualną dostępność i obciążenie pracowników w czasie rzeczywistym
 • Kierownicy projektu prowadzą budżet projektu. Sprawozdania zawsze aktualne
 • Kierownik projektu w pełni odpowiedzialny na marżę oraz wynik projektu
 • Każda zmiana budżetu rejestrowana
 • System zintegrowany z Comarch pokazuje wszystkie pozycje finansowe
 • Sprawozdania zawsze pokazują aktualną marże projektu z uwzględnieniem wszystkich kosztów i przychodów
 • Wprowadzanie kosztów delegacji na bieżąco
 • Portal pracowniczy. Dostępność każdego pracownika widoczna na wspólnym kalendarzu
 • Pracownicy mają pełen wgląd do swojej historii urlopowej, innych nieobecności