Po pierwsze Twój sukces

Zaadoptuj podejście Lean Six Sigma do zarządzania projektami.
Rozumiemy, że zasoby są cenne i ograniczone.
Project Portfolio z Document Digitization poprowadzi Twój zespół przez projekty, niezależnie od skali ich złożoności, w najefektywniejszy sposób.

Przejrzysta wizja projektu

Zanim zaczniesz projekt, zdefiniuj go!
Każdy projekt przed rozpoczęciem wymaga odpowiedzi na pytania:
 • Dlaczego ten projekt jest istotny?
 • Czy jest wykonalny?
 • Jakich wymaga zasobów?
 • Jaki jest oczekiwany efekt końcowy?
 • Jaki jest zakres projektu?
 • Jakie są kamienie milowe?
 • Jaka jest spodziewana stopa zwrotu z inwestycji?
stage_01

Nasze wsparcie:

Wbudowane aspekty metodologii Lean Six Sigma wymagają od Twojego zespołu strukturalnego podejścia do definicji projektu w celu jasnego określenia efektu końcowego.

Tak zdefiniowane projekty umożliwią Ci wybranie tych najlepszych.

 • Każdy projekt posiada kartę projektu, która wymaga opisania wszystkich jego aspektów
 • Wykres Gantta usprawni planowanie projektu w czasie
 • Moduł zasobów pozwoli dobrać członków zespołu w oparciu o posiadane umiejętności i zdobyte doświadczenie

Moduł Finansowy

Przejrzysta struktura przychodów i kosztów jest pomocna w kreowaniu oraz kontrolowaniu celów finansowych Twojej organizacji takich jak:
 • Marża
 • Rachunek zysków i strat
 • Planowanie kosztów

Nasze wsparcie:

Wbudowany mechanizm zarządzania zmianami oraz raporty finansowe zapewniają śledzenie sytuacji finansowej w Twojej firmie w czasie rzeczywistym:
 • Wersjonowanie zmian
 • Raporty rentowności z dynamicznym porównywaniem projektów
 • Zestawienie kosztów w czasie oraz z podziałem na komórki organizacyjne

Współpraca zespołowa

W dzisiejszych czasach zespoły projektowe zmuszone są do komunikacji przebiegającej na różnych płaszczyznach struktury organizacyjnej, wykraczającej często poza granice krajów, aby uwzględnić kompleksowość projektów.
 • Wiemy, że przekazywanie informacji oraz szybki dostęp do niej są niezwykle istotne
 • Zaangażowany zespół wie, jakie są oczekiwania od poszczególnych jego członków

Nasze wsparcie:

Nasze rozwiązanie zapewni, że wszystkie informacje będą zawsze pod ręką:
 • Dedykowana aplikacja mobilna
 • Zarządzanie działaniami zespołu
 • Repozytorium dokumentów
 • Panel z projektami
 • Rejestr problemów, akcji i decyzji

Elektroniczny obieg dokumentów

Obieg dokumentów papierowych wiąże się z następującymi ograniczeniami:
 • Problem zagubionych dokumentów
 • Brak informacji czy dokument został zatwierdzony
 • Dostępność – dokument może być fizycznie tylko w jednym miejscu
 • Dogodność – jak szybko można odnaleźć dokument?
 • Bezpieczeństwo – kto i kiedy miał dostęp do dokumentu?
 • Czy dokument został stworzony na podstawie aktualnego, zatwierdzonego szablonu?

Nasze wsparcie:

Aby zapobiec ograniczeniom dokumentów papierowych, w pierwszej kolejności zamieniamy je w formę elektroniczną. Dla każdego typu dokumentu tworzymy proces biznesowy, aby kontrolować jego obieg i dostęp.
Nasz system:
 • Zmienia Twój telefon w mobilny skaner
 • Dostarcza łatwo konfigurowalne procesy biznesowe
 • Upraszcza zatwierdzanie dzięki podpisowi elektronicznemu. Szablony przyspieszają proces tworzenia ujednoliconych dokumentów
 • Indeksuje całą treść dokumentu w celu jego łatwego wyszukiwania i rozpoznawania

Zarządzanie ryzykiem

Podczas wykonywania projektu niektóre zdarzenia wpływają na:
 • Czas
 • Efektywność
 • Budżet

Identyfikacja, analiza oraz aktywne niwelowanie zaistniałych ryzyk w czasie trwania projektu są bardzo ważne, aby projekt został dostarczony na czas i w uzgodnionym zakresie.

Nasze wsparcie:

Wbudowany moduł zarządzania ryzykiem pozwoli Twojemu zespołowi na:
 • Dokumentowanie i klasyfikację ryzyka
 • Uporządkowanie ryzyk w oparciu o prawdopodobieństwo i skutki
 • Tworzenie akcji niwelujących oraz kontrolowanie ich wykonania

Repozytorium wiedzy

 • Rozumiemy, że każdą firmę tworzą jej pracownicy
 • Wiemy, że w dynamicznym, regulowanym biznesie ciągłe szkolenie pracowników jest niezwykle istotne

Nasze wsparcie

 • Wsparcie dla programu nagradzania pracowników w oparciu o rezultaty
 • Każdy skończony projekt trafia do repozytorium wiedzy z podsumowaniem jako trening dla nowych pracowników

Spraw, by Twój biznes przyspieszył!